Evenemang

Inom Hjorteds GoIF har vi de senaste åren försökt att återskapa möjligheter till traditionell samvaro genom att arrangera olika kulturevenemang. Vår målsättning med det är att öka bygdens attraktivitet för permanent boende i bygden, sommarboende och turister och samtidigt öka besöksintresset för samhället i stort.
Klicka in på årtalen så kan Du se hur kul vi har.


Åsa Jinder i Hembygsparken en underbar sommarkväll år 2003.